Hvar Etno Festival – o održivosti turizma u budućnosti

  179

  Besmisao slogana hrvatske turističke zajednice “The Mediterranean as it once was” jasan je većini stanovnika države koja se bori pod teretom neodrživog masovnog turizma. Naličje “netaknutog mediterana” najistaknutije je u ljetnom periodu, osobito u manjim mjestima diljem obale.

  Negativni učinci turizma tema su četvrtog izdanja Hvar Etno Festivala u sklopu kojega se provodi projekt “Drugi dom”, koji će se održati od 9. do 17. srpnja u Humcu na otoku Hvaru.

  Problemska žarišta koja se provlače su turistička gentrifikacija te pojmovi umjetničkog nomadizma, migracija i privremenog boravka.

  U suradnji s lokalnom zajednicom umjetnici će istraživati nove ekonomske modele kroz umjetničke rezidencije. Uzevši povijesno i kulturološki bogate lokacije poput pastirskog sela Humac i Grapčeve špilje lokacijama je data nova vrijednost. U jednom suvremenom kontekstu revidiraju se postojeće ideje i koncepti i nastoji se revitalizirati i valorizirati bogato kulturno nasljeđe prostora.

  Muziku podržava

  Interdisciplinarni festival spaja europske i lokalne umjetnike koji kroz različite koncepte i jedinstvene vizure nastoje skrenuti fokus na bitne probleme današnjice.

  Posjetitelji će moći vidjeti rad Pauline Almeide, portugalske umjetnice usredotočene na koncept “korisne ili participativne umjetnosti” i njene edukacijske svrhe, upoznati se s radom suosnivačice udruge Multimedijalna koliba, Pavlice Bajsić Brazzoduro. Zagrebačka umjetnica Ana Kovačić dokumentaristički pristupa tragovima življenja u prostorima i granicama osobnog i kolektivnog. Glazbenica Sara Renar uklopit će svoj eklektični glazbeni izričaj unutar novog konteksta i spektra umjetnika.

  Osim spomenutih, svoj rad će predstaviti i talijanski umjetnik Paolo Giovanni Bonfiglio, umjetnica Barbara Raad, interaktivni Vitar Drinković, genovski glazbenik Tomasso Rolando.

  Muziku podržava