Impressum

Muzika.hr
Amruševa 8
HR-10000 Zagreb

Tel: +385-1-5392425
info@muzika.hr

ISSN:1846-6125

Glavna urednica:

Uredništvo:

Stjepan Vrečko – Urednik sadržaja

Leonora Bedić – Intervjui

Novinari / Suradnici:

Maja Biloglav, Dino Brumec, Lana Bunjevac, Nikola Burčul, Ivica Cikač, Ljudevit Cikač Ciky, Matej Devčić, Barbara Dolenc, Tino Friščić, Igor ‘Yuri’ Jurilj, Ivan Kišić, Igor Maračić, Siniša Miklaužić, Anita Milićević, Ivan Miočić, Sandro Njegovan, Siniša Paić, Domagoj ‘Domination’ Puzak, Željka Rudar, Draženka Stančić, Nevena Šindik, Tena Škiljević, Zoran Tučkar, Ante Veršić Wera, Marko Vukušić

Fotografi:

Božidar Breški, Goran Božak, Maria Tangar

Kreativna direkcija:

Luka Kerečin, Edo Plovanić

Dizajn:

Roberta Stanić

Nakladnik / Publisher:

Suosnivači:

Krešimir Blažević, Edo Plovanić

Lektura:

Hrvatski pravopis, Matica hrvatska

Tekstovi objavljeni na portalu Muzika.hr ne izražavaju nužno stavove i mišljenja portala Muzika.hr, već osobne stavove, poglede, mišljenja i zaključke njihovih autora.

Medijska pokroviteljstva, festivali, koncerti, događanja i kalendar:

Produkcija - Branded Content Studio:

Influencer Network:

Oglašavanje:

Direktor:

Pošalji nam svoju priču: info@muzika.hr

Ubaci događanje u kalendar: kalendar@muzika.hr

Radi s nama: karijere@muzika.hr