Oznaka: Shotter’s Nation

Narkomanska kriza gotova!? Duboko se nadam…

Malo ljubi, fiksa se naveliko, ulovi ga policajac, završi par sati iza rešetaka, mora se javiti dežurnom sucu, sudac ga opomene po posljedni put...