Oznaka: Live @ The Fillmore

Live rezime Lucinde Williams

Čim sam dobio album u ruke i spustio pogled na omot znao sam da unutra mora biti nešto drugačije, nešto neobično. Upečatljiv dizajn omota...