Sead Memić Vajta – Kad bulbuli pjevaju

Otkako je stari Travnik nastao
Takav cvijet još nije rastao
A mene dugo bilo nije
Ka pehar bijeli pada na naš grad
Da li sama još i sad
A mene dugo bilo nije

Ostavimo sve, srce moje idemo do nje
Srce moje ostavimo sve
Da stignemo u maju kad bulbuli pjevaju

Sanjao sam kako mi je ruku dala
A drugom je moju kosu milovala
Miriše ko zumbul, cvijeće u proljeće

Muziku podržava

Ko
sanjam je kako mi donosi kap rose na usnama žubor potoka na grudima
Mrvu medu pod grlom i komad vruće pogače
U marami, ko sanjam je, a strah
me je, a strah me je da se ne probudim

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni