Let3 – Dobri Miki

Muzika.hr - Glasno i jasno!
149

Dobri Miki je tvoja dobra struja
Kroz zidove vodovima luta
Koke ga vole krave ga mole
Da ih toplom strujom poji i blago muze
Djeca se ne boje doktora
Baka to im uho bode
Jer im elektrode gode

Dobri Miki je tvoja dobra struja
Kroz zidove vodovima luta
Koke ga vole, krave ga mole
Djeca se ne boje
Elektrode gode

Hvala Miki hvala zahvaljuju mu svi
Pa se ljube grle, bistra djeca, mama, tata
Zahvaljuju mu koke, šarene krave
Osisane ovce
U školi svi bolje uče
Električna rokacina na učenje ih vuće

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni