Impressum

muzika.hr impressum

Muzika.hr priča

Portal Muzika.hr je osnovan 2001. godine na inicijativu studenata koji su bili aktivni u KSET-u. Danas je Muzika vodeći glazbeni medij u regiji kojeg prati 250.000 posjetitelja mjesečno. Portal je višestruko nagrađivan  (primatelj Status nagrade) a čini ga izniman tim kreativaca kojeg vodi osnivač Edo Plovanić.

Muzika.hr gaji izvrsnost u storytellingu i pokriva pop i glazbenu kulturu kroz uvijek aktualne formate. Posebne servise čine kalendar događanja, newsletter te fanclub s ulaznicama.

Tim čini portal, branded content studio za sadržaje na medijima i društvenim mrežama, influencer lab i studio za tehnološka medijska rješenja.

Muzika.hr organizira music-tech hackathon dva put godišnje te je pokrenula inicijativu za music export ured i showcase.

Partner smo europske nezavisne nagrade diskografa Impala, te medijski partner najvrijednijim glazbenim i medijskim događanjima (koncerti, festivali, konferencije, posebni projekti).

Aktivan smo partner i sponzor organizacija kao što su UNICEF i United Nations.

Muzika digital d.o.o. Zagreb

Stalni ured: Muzika.hr, Amruševa 8, 5.kat, Zagreb, +385-1-5392425

Pop-up ured u New Yorku: AWS Pop-up Loft, 350 W Broadway, New York, NY, USA

Redakcija

Publisher:

Edo Plovanić

Uredništvo: 

Leonora BedićLuka Kerečin

Novinari i suradnici:

Andrea Basić, Matko Barišić, Maja Biloglav, Monika Bračević, Ana Bustruc, Matej Devčić, Barbara Dolenc, Vedran Grizbaher, Patrik Horvat, Mia Dugandžić Marić, Tino Friščić, Ivan Kišić, Igor Maračić, Matea Milevoj, Siniša Miklaužić, Mislav Miličević, Anita Milićević, Ivan Miočić, Karla Močković, Siniša Paić, Draženka Stančić, Tomislav Stanić, Anita Stojanović, Tena Škiljević, Tajana Škoro, Marin Tisanić, Zoran Tučkar, Nina Vrdoljak, Marko Vukušić, Nikolina Vulić

Fotografi:

Božidar Breški, Goran Božak, Maria Tangar

Dizajn:

Roberta Stanić

Suosnivači:

Edo Plovanić, Krešimir Blažević

Lektura:

Hrvatski pravopis, Matica hrvatska

Tekstovi objavljeni na portalu Muzika.hr ne izražavaju nužno stavove i mišljenja portala Muzika.hr, već osobne stavove, poglede, mišljenja i zaključke njihovih autora.

Prava sadržaja

Muzika.hr zadržava pravo na objavljene sadržaje. Za korištenje sadržaja je potrebno obratiti se izdavaču.

Privatnost

Svi podaci unešeni kroz kanale Muzika.hr se koriste isključivo za potrebe komunikacije i slanja obavijesti vezanih za naše poslovanje te se isti ne distribuiraju, prodaju, iznajmljuju, niti dijele trećim strankama.

U svrhu istraživanja posjećenosti internetskih medija Fistnet d.o.o. (DotMetrics) u suradnji s Ipsos d.o.o. prikuplja podatke o posjećenosti web stranica. Više o politikama privatnosti koje DotMetrics koristi u svom radu možete vidjeti na sljedećoj poveznici – link.

Sve stranice imaju i kolačiće (cookies) od WordPress-a radi funkcioniranja stranica te od Google Analytics radi praćenja posjećenosti.