Impressum

Muzika.hr
Amruševa 8
HR-10000 Zagreb

Tel: +385-1-5392425
info@muzika.hr

ISSN:1846-6125

Glavna urednica:

Uredništvo:

Leonora Bedić – Intervjui

Novinari / Suradnici:

Maja Biloglav, Lana Bunjevac, Nikola Burčul, Ivica Cikač, Ljudevit Cikač Ciky, Matej Devčić, Barbara Dolenc, Tino Friščić, Igor ‘Yuri’ Jurilj, Ivan Kišić, Igor Maračić, Siniša Miklaužić, Mislav Miličević, Anita Milićević, Ivan Miočić, Sandro Njegovan, Vuk Oreb, Siniša Paić, Željka Rudar, Draženka Stančić, Andrija Škare, Tena Škiljević, Zoran Tučkar, Ante Veršić Wera, Marko Vukušić

Fotografi:

Božidar Breški, Goran Božak, Maria Tangar

Kreativna direkcija:

Luka Kerečin, Edo Plovanić

Dizajn:

Roberta Stanić

Nakladnik / Publisher:

Edo Plovanić

Netko d.o.o. Zagreb

Suosnivači / CoFounders:

Edo Plovanić, Krešimir Blažević

Lektura:

Hrvatski pravopis, Matica hrvatska

Tekstovi objavljeni na portalu Muzika.hr ne izražavaju nužno stavove i mišljenja portala Muzika.hr, već osobne stavove, poglede, mišljenja i zaključke njihovih autora.

Medijska pokroviteljstva:

Influencer lab + Branded content studio + Oglašavanje

Pošalji nam svoju priču: info@muzika.hr

Ubaci događanje u kalendar: kalendar@muzika.hr

Radi s nama: karijere@muzika.hr

Portal Muzika.hr je osnovan 2001. godine na inicijativu studenata koji su bili aktivni u KSET-u. Danas je Muzika vodeći glazbeni medij u regiji kojeg prati 250.000 posjetitelja mjesečno. Portal je višestruko nagrađivan  (primatelj Status nagrade) a čini ga izniman tim kojeg vodi osnivač Edo Plovanić.

Portal Muzika gaji izvrsnost u storytellingu i pokriva pop i glazbenu kulturu kroz posebne priče, vijesti, najave, intervjue, izvještaje, posebne formate, komentare, biografije, mladu scenu, recenzije, fotogaleriju, najrelevantniji kalendar događanja te dodatne servise: newsletter, fanclub s ulaznicama.

Muziku čine portal, branded content studio za sadržaje na medijima i društvenim mrežama, influencer lab i studio za tehnološka medijska rješenja.

Muzika organizira music-tech hackathon dva put godišnje te je pokrenula inicijativu za music export ured i music showcase.

Muzika je član EU mreže CEETEP (Central East European Talent Exchange Program), partner europske nezavisne nagrade diskografa Impala, te medijski partner najvrijednijim glazbenim i medijskim događanjima (koncerti, festivali, konferencije, posebni projekti).

Muzika je aktivan partner i sponzor organizacija kao što su UNICEF i United Nations.

Muzika je aktivna u regiji, a ima ured i u New Yorku.