Gustafi – Debeli misec

Muzika.hr
193

Debeli misec žut pokazuje nam put
Govori stvari ke nismo znal

Donosi zvona zvuk dalekih vala muk
Unosi srebro u tvoje oči
U vojštoj noći

Nasloni glavu na moje uho
čuti ćeš ča govori luna
čuti ćeš zvona
Z devetega komuna

Muziku podržava

Gledaj me sad kada imaš oči moje
Ljubi me sad imaš usne svoje
Gledaj me sad kada imaš oči moje
Ljubi me sad imaš usne svoje
I stani mi na nogu livu
I trdo me zagrli
Ja pojti ću daleko tamo
A sa mnon i ti

Ispravi tekst

Muziku podržava