Atomsko sklonište – Čedna gradska lica

Muzika.hr - Glasno i jasno!
176

Kompleksaši, titulaši
Što sanjate, što vas plaši
Usred svoje mračne moći
Vi živite u samoći

Dok jurite za lovom
čedna gradska lica
Pokraj vas će umrijeti
I poslednja jata ptica

Bolujete od visina
I velikih zapremina
Dvjesto rata
Sto kvadrata na tri sprata

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni