Alka Vuica – Sansigotski ples

Muzika.hr
178

Kad sam ja na Sušak došla
U dva sata sve sam prošla
Pijesak lijevo pijesak desno
Bilo mi je malo tijesno
Mali Susak sedmo čudo
Veselo je tu i ludo
Jer tu možeš vidjet nonu
Kako nosi mini gonnu

Uno i dua
Jedan dva i tri
Okreni me obrni me
Plesat cemo svi

Uno i dua
Lupi nogama
Nek se čuje pjesma
Preko Jadrana

Muziku podržava

Kad sam ja na Susak došla
U dva sata sve sam prošla
Pijesak lijevo pijesak desno
Bilo mi je malo tijesno
Dobro vino dobri ljudi
Čovjek uvijek tu poludi
Tuga ti se svaka smiri
Harmonika kad zasviri

Ispravi tekst

Muziku podržava