Tutti frutti bend – Nasloni glavu na moje rame

Nasloni glavu na moje rame

Oprosti, za riječi sam nespreman
Jer uvijek kad su za ples birale dame
Nikad nisam bio izabran
Nasloni glavu na moje rame

Dopusti da šutnjom ti ispričam
Kako tužno je kad iza tame
Misliš da si svijetu suvišan

Muziku podržava

Osjećam da si i ti nemirna
Kao srna gonjena preko snijega duboka
Iza moga ramena skloni se od lovaca
S oba oka sklopljena

Iza moga ramena skloni se od lovaca
S oba oka sklopljena

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni