Srebrna krila – Julijana

Muzika.hr - Glasno i jasno!
170

Julijana, Julijana
Nema više onih dana
Julijana, Julijana
Ja sam sam, ja sam sam
I ti si sama

Julijana, Julijana
Prolazio dan za danom
Lijepo mi je bilo s tobom
Kako će me biti samom

Julijana, Julijana
Nema više onih dana
Julijana, o Julijana
Ja sam sam, ja sam sam
I ti si sama

Muziku podržava

Julijana, Julijana
Plovila su bijela jedra
Zvao sam te da ih vidiš
Noć je hladna, noć je vedra

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni