Siniša Vuco – Moja draga putuje

Muzika.hr
217

Moja draga putuje
Za drugog se udaje
Tuci srce udri tugo
Moja draga putuje

Vruće ljeto najvruće
Golo tijelo ne da se
Tuđe žene oko mene
Moje drage ni za lijek

Vatrom sam se igrao
Dušu svoju spalio
Mača sam se latio
Za sve grijehe platio
Do nogu me sasjeko

Muziku podržava

Moja draga putuje
Za drugog se udaje
Tuđe žene oko mene
Moja draga putuje

Ispravi tekst

Muziku podržava