Satan Panonski – Kad kletva hoće

Muzika.hr
268

Daj vatro Sunca jedinoga
Sruči se silom na ruke moje
Da nema ih više ovakvih
Više, koje skupljaju suze majke
Suze majke o mom povratku
Da ostavim, što me rodiše, njih
Da zaboravim taj pelud ljiljana
Dar da ljubim
Oteše me
Ne stavljaj pred oči krvave tu sliku suludih kontura
Da moja je zemlja spaljena
Moj narod izgubio dušu
Tlo klicu ne rađa
U nebo udri strijelu kletve mama
Prasak tad rođen, istina će biti

Ispravi tekst

Muziku podržava