Sandi Cenov – Ljubi, ne diraj

Muzika.hr
192

Obicna noć, a prazan stan
I baš sam bio dobro nabrijan
Nevino smo krenuli i malo smo se razodijenuli

I djevojke su bile dobre volje
Dobro je bilo da nije moglo bolje
Svjetla se gase – tamno, tamnije
Ja ne znam šta mi je

Ljubi, ne diraj, i ne prekidaj
Nemam pojma tko, ni s kim
U sobu nas je prekrio dim

Muziku podržava

U pola tri ja i ti
Malo smo stali i odmorili
Gledam te, ma tko si ti
O, kad bi svjetlo bar upalili

Ispravi tekst

Muziku podržava