Oliver Dragojević – Poeta

Muzika.hr - Glasno i jasno!
88

Sad je kasno da se kajen nima nazad s ovog puta
Pusti nebon sve dok traje moja zvizda neka luta
Ne razumin ništa više samo pismu duša ljubi
I na vodi rič dok piše ona sebe ludo gubi

Potroši san mladost i dušu i tilo
A sve lipo ća je bilo, ća je ludo srce snilo, u pismi se zbilo
Sad ladne su noći, i grko je vino
Neka skonča ovo tilo kad sve lipo ća je bilo tek srcu se snilo
Potroši san mladost i dušu i tilo

Sudbo moja ća mi dade da su stvarni snovi stari
Jedan cvit u krilo pade mojoj slomljenoj gitari
I da neće mora da je ovo srce ća je dalo
Dok van s vitron pismu šalje njemu osta lišće palo

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni