Oliver Dragojević – Loze gnjiju

Muzika.hr - Glasno i jasno!
76

Bačve su se rasušile
Kroz kuvertu kapje, kiši
Kamenice sve su prazne
Po konobi trču miši

Ruzina je sve izgrizla
Sve kosire i sikire
Kupina je osvojila
Sve ograde i sve mire

Sve je pošlo k vragu
Sve prekrila trava
Tratili smo snagu
A di je bila glava

Muziku podržava

Jude vuku luši
Ne sade, ne siju
Maslina se suši
A loze nan gnjiju

Niko neće da pobere
Rogač ča kraj puta stoji
Kiša s vitron smokvu pere
Tovar reve, asfalt gnoji

To su muke i kaštigi
Blitvu, kupus, koromače
Kupujemo u butigi
A po bandi loza plače

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni