Oliver Dragojević – Karoca

Muzika.hr - Glasno i jasno!
107

Kroz šardine, kroz pjacete, priko boti o marete – karoca gre
Kroz ditinjstvo i obide, kroz letrate i beside – karoca gre
Niz skaline s puno dice ča se penju do fortice – karoca gre
Di gariful lipo cvate i kroz dane ča se zlate gre, karoca gre

Karoca gre, karoca gre
Kroz vrime ča je prošlo, kroz sunce i kroz lad
Di cva san i frajava, a ko zna di san sad
Karoca gre, karoca gre
Od snova i od zvizda ča uvik će mi sjat
Dok glas će pusti dana u vitru mene zvat
Karoca gre, gre, gre. Neka gre

Kroz veseja i parade, di još zvone batištrade – karoca gre
Sva o zlata, sva o cukra, di san prvu ljubav ukra – karoca gre
Di san proša prve skule, di san izli prve žmule – karoca gre
Di san jubi, di san tanca bez rišpeta i bez glanca gre, karoca gre

Muziku podržava

Vozi, leti, tuta forca o ditinjstva ta karoca – karoca gre
I kroz mladost ča me smanta ka figura o krokanta – karoca gre
U bandire puše vitar, ona nosi moja lita, – karoca gre
I na sve se ona vrati, ona leti, neće stati, gre, karoca gre

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni