Oliver Dragojević – Galeb i ja

Muzika.hr
173

Lipo mi je, lipo mi je
Na lažini suvoj ležat
Na osami blizu mora
Nad pučinom tebe gledat, a – moj galebe

Tebe gledat, s tobom letit
Povrh svega nimat straja
Pa prkosit svakoj buri
I neveri ča sve vaja, a – moj galebe

Ča sve vaja, u svom bisu
Da i more vrije, pini
Bit gospodar, usrid svega
Živo klicat, u visini

Muziku podržava

U visini, kada sunce
Bes pristanka nami sije
I da ništa na tvon nebu
I na moru bisno nije, e – moj galebe

Bisno nije, dokle krila
Tebe nose, kud god želiš
Pa neveri, oli suncu
Ti se rugaš, i veseliš

Na osami, blizu mora
Dok se sunce, zemlji smije
Slušan tebe kako klićeš
Lipo mi je, lipo mi je
Moj galebe

Ispravi tekst

Muziku podržava