Oliver Dragojević – Ćer o stareg kalafata

Muzika.hr
73

Pape jon je gradi brode bi je meštar o zanata
Na sve bande ka se ode nigdir takvog kalafata
Bi je meštar zlatne ruke ma najlipje ća je jema
Nisu brodi nasrid luke vengo ćer, krasota je na

Njene oči pune vire caklile su da o zlata
Jubila me priko mire ćer o starog kalafata
Ču san srce di jon kuca poput finog, skupog sata
(Jubila me blizu guca ćer o starog kalafata)

Za vinčanje njen je pape najboji nan brod porinu
Letile su u vis kape ma nesrića sve prikinu
Puknula je cima broda ošinula je nevistu
Ka kad satu pukne korda osta ležat tu na mistu

Muziku podržava

Njene oči pune vire izlile su sjaj svog zlata
Jubila me priko mire ćer o starog kalafata
Srce više joj ne kuca, moje tuče poput mlata
(Kad se sitin blizu guca ćeri starog Kalafata)

Ispravi tekst

Muziku podržava