Majke – Nije lako

Muzika.hr - Glasno i jasno!
74

Nije lako kada moraš
Nije lako kada znaš
Nije lako biti sam
Kada si neobičan

Nije lako pogledaj me
Nije lako, muka mi je
Nije lako, učini to polako
Nije lako živjeti tako

Nije lako kada moraš
I vidiš sebe kako hodaš
Nije lako biti sam
Kada si neobičan

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni