Majke – Daj mi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
150

Tamo preko rijeke
Gdje su u blatu tragovi mog bola
U mraku si zasjala ti
S riječima o ljepoti
O ljepoti koja pjeva
O nađenim utjehama
Pjeva o majci ljubavi
I zato te beskrajno trebam

Daj mi ključ od tvog velikog srca
Daj mi ljubav da noćas za mene kuca
Daj mi zaklon od straha
Zvijeri koja me traži
Daj mi svoje lice sjajno
Kao zvijezda koja ne poznaje laži

Tamo preko rijeke
Dok si po vodi hodala
Nisi znala tko sam ja

Muziku podržava

Slušao sam sve i gluposti i lijepe riječi
Dok mi majka ljubav
Nije poslala tebe
Da mi milost daš

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni