Majke – Bez pameti

Muzika.hr - Glasno i jasno!
79

Život prvi
Veliko prostranstvo
Mogu gdje hoću
Vaše veličanstvo
Pronašao sam put
Bio je jedini pravi
Bio je
U mojoj glavi

Ne uči me
Ne govori mi
O svemu znam sve
Bez pameti

Život drugi
Bio sam na ulici
Šetao od kraja do kraja
Bio sam u prilici
Da postanem anđeo
Fantastičnog sjaja
Okamenjen sam
Ostao ležati
O svemu znam sve
Bez pameti
Život treći
U kući sam ljubavi
Kupujem poklone sreći
Kupam se u mrtvoj krvi
Razum sam izgubio
Svaki smisao pobijedio

Muziku podržava

Ne uči me
Ne govori mi
O svemu znam sve
Bez pameti

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni