Luky – Ti si more

Muzika.hr - Glasno i jasno!
238

Sva jubav koju tija da san Tebi
Neće stat u ovu pismu
Jer je veća nego More
Šta niz verse jon se cidi

Sva jubav koju tija da san Tebi
Nima sa se di iskrcat
I to brime neće podnit
Moja zarobljena duša

Al je čuvan
Jer Te jubin
Ti si More
Ja Te ćutin
Ja Te ćutin

Muziku podržava

Sva jubav koju tija da san Tebi
Mrvu sriće – puno smija
Vako tokala me nebi
Da je bilo ča san tija

Sva jubav koju tija da san Tebi
Nima sa se di iskrcat
I to brime neće podnit
Moja zarobljena duša

Al je čuvan
Jer Te jubin
Ti si More
Ja Te ćutin

Još je čuvan (Još te čuvan)
Jer Te jubin (Ka nikoga do sad)
Ti si More (Ti si More)
Ja te ćutin
Ja te ćutin
Ti si More
Ja Te ćutin

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni