Luky – Tamo di san davno tija

Muzika.hr - Glasno i jasno!
287

Tamo
Di san davno tija
Di san svoju jubav skrija
Ka dite san se smija

Tamo
Di san se rodija
Tamo duša ova pripada

Tamo je More
Duboko
A Sunce stoji
Visoko

Muziku podržava

Tamo san sriću svoju snija ja
Tamo ja bi tija
Sanja davni san

Di ću ja?
Nikog svoga neman
Di ću sam?
Pun san briga i problema

Pa molin moje vale
Da me vrate tamo di san davno tija
Da mogu sist na skale
Di je meni jednon rekla da mi pripada

Jer tamo je Sunce

I zato stalno mislin na To
Kako odlazin do škoja
Di čeka jubav moja
Potin zlaćanin nitima
Ona čeka da se vratin ja

čeka me More
Duboko
A zvizde svitle
Previsoko

Tamo san sriću svoju snija ja
Tamo ja bi tija
Sanja davni san

Di ću ja?
Nikog svoga neman
Di ću sam?
Pun san briga i problema

Pa molin moje vale
Da me vrate tamo di san davno tija
Da mogu sist pod skale
Di na kraju mi je rekla da jon nevajan

Jer tamo je Sunce
Visoko
Tamo je More
Duboko

Duboko

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni