Luky – Svitlo u tebi

Muzika.hr - Glasno i jasno!
172

Ni drevni mitovi – ne mogu
Ni rajski vrtovi – ne mogu
Ni sveti ratovi – to ne mogu

Ni tajni redovi – ne mogu
Ni hladni vjetrovi – to ne mogu
Ni stari drugovi što se raduju
Ne mogu ugasiti
To svitlo u Tebi

Svitlo u Tebi

Muziku podržava

To bokun svitla u Tebi
Šta san za se užga ja
Ne može ugasiti niti rika lavova

Pa mi svitli – da znan

Di ću za života okrenit glavu?

Di svitli – svitlo u Tebi
Di svitli – svitlo u Tebi

I kad je svugdi mrak
Ka šta je sad
Ti svitliš
Tu nemore niko ništa
Tu nemo š ništa čak ni Ti
TO stvar je ljubavi
Koja stoji i ne pita ništa
Ni Di? Ni Kako?
Ona uvik postoji

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni