Let3 – Viola

Muzika.hr - Glasno i jasno!
179

Viola, Viola, Viola šetala bosa oko mi nosa, kao pčela iliti osa
Ja ležim, na livadi rosa, lijepo me sliniš, koristiš, svijetliš
Razbuljaviš, diriš, na sve što me vabiš, dugo mi radiš
Ti crna krvava čađo

Viola, Viola, Viola vao jako mi je žao, ja sam ti šamar,
Ja sam ti šamar, ja sam ti šamar dao, na prozoru dok se smiješ
Mila, luda si ko’ šme’ zubima mislio sam da je snijeg
Mislio sam da je snijeg

vaaaaaaauuuuuuuvaaaaaaa….. Ludim

Muziku podržava

Ruke ti slapovi, u nogama ritmovi, ja jašim, jašim na divljoj vodi
Raspukla mi usna, od sto metara, guza ti kore od hrasta u očima
Slana riba u slatkom medu, čađava krv na crvenom nebu
Viola krvava, Viola čađava, Viola ruljava, Viola pijana
Viola lagana, Viola plakala, Viola fafala, Viola aduta
Viola krvava, Viola čađava…Viola…Viola…Viola….

Grudi su ti mekani kušini
Lijepo bi se za njih mašit bilo

Vaaaaaaaauuuuuuuuuvaaaaaaaaa……. Ludim

Ruke ti slapovi, u nogama ritmovi, ja jašim, jašim na divljoj vodi
Raspukla mi usna, od sto metara, guza ti kore od hrasta u očima
Slana riba u slatkom medu, čađava krv na crvenom nebu
Viola krvava, Viola čađava, Viola ruljava, Viola pijana
Viola lagana, Viola plakala, Viola fafala, Viola aduta
Viola krvava, Viola čađava…Viola…Viola…Viola….
Violeeeee

Grudi su ti mekani kušini
Lijepo bi se za njih mašit bilo

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni