Laufer – Balerina

Muzika.hr - Glasno i jasno!
133

Sjedila je u kutu sobe
Sigurna da loše u dobro pretvara
Trošila je zadnji dim
I smijala se satima
Mojim nijemim pričama

Mislila je da je dovoljno
Samo okrenuti uši
Prema mojim ustima

Nikad neće saznati
O čemu pričam
Nikad neće saznati
O čemu pričam

Muziku podržava

Otvorila je kutiju, al balerina
Nije više izašla
Mislila je da je dovoljno
Samo okrenuti uši
Prema mojim ustima

Nikad neće saznati
O čemu pričam
Nikad neće saznati
O čemu pričam

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni