KUD Idijoti – Ratna pjesma

Muzika.hr - Glasno i jasno!
75

Prolaze mi ispred nosa
Razni ljudi sa svih strana
Crnci, bijelci, šovinisti
Krive oči, realisti

Tu je Vesna u haljini roza
Želi to što njoj pripada
Tu je Vesna u haljini roza
Traži to što njoj pripada

Tu su ljudi svih zanata
Od radnika do kravata
Tate, mame, bake, seke
Bolesnici, gastronomi

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni