Idoli – Maljčiki

Muzika.hr
111

Plamene zore bude me iz sna
Fabrička jutra, dim iz dimnjaka
Pesma se ori mladi radnici
čelična jutra hitam k fabrici

Drugovi moji hrabri veseli
Bicikle voze, ponositi svi
Drugovi moji, hrabri, veseli
Pobede nove nosit ćemo mi

Sunce vec greje, vetar carlija
Jutarnja rosa, zemlja mirisna
Sunce već greje AAAAAAA
Bogata žetva, radujem se ja

Muziku podržava

Visoke peći potpaljujem ja
Ruda se topi, nasmejan sam ja
Pesma se ori, peva fabrika
Pesma se ori AAAAAAAA

Ispravi tekst

Muziku podržava