Haustor – Radnička klasa odlazi u raj

Muzika.hr - Glasno i jasno!
315

U čekaonu na prvom peronu
Gdje crni đavo toči prvi konjak
Iznad mračnih podnatrulih lica
Kroz prozor prhne crna tica
I veli tada, veli grdi crni stvor
Never more
I veli tada, veli grdi crni stvor

Bolje je da odete, prilike su nove
Ulozi u povijesti došao je kraj
U pola četiri ujutro sa perona pet
Radnička klasa odlazi u raj
Pa pa proleteri
Pa pa proleteri
Pa pa proleteri
Pa pa

A crni đavo rukavice skida
On pruža ruke, grli se sa svima
Poljubi ružu, baci je u rulju
I vikne ah, ta nesretna sudbina
Plaćam piće svakome tko ostane
Never more
Plaćam piće svakome tko ostane

Muziku podržava

Bolje je da odemo, prilike su nove
Ulozi u povijesti došao je kraj
U pola četiri ujutro sa perona pet
Radnička klasa odlazi u raj

Momci u plavim kapicama
Krenuli su na put
Oni vodiju svoje klince mandolince
Oni vodiju svoje debele žene
Oni vlečeju ruksake i prtiju kofere
Oni sedneju u kupe
Z debele demižonke navlačiju
Oni ideju na najvekši weekend vu živlenju
Oni ideju na najlepši weekend vu živlenju
Sebe buju našli tam
Sve buju našli tam
Sebe buju našli tam
Sve buju našli tam

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni