Haustor – Noć u gradu

Muzika.hr - Glasno i jasno!
81

Na grani sjedi jedan šišmiš vampir
ko noge korijen pruža zeleni div
noć u gradu

Kraj mene jure stabla lovi me grad
iza sto se kućnih veza ruka pruža da me zgrabi
“Kuda ideš bludni sine?” on me gleda on me pazi
skačem preko mokrih sina panika me dječja hvata
već me love za rukave osječam sve ruke grada
netko brine se za nas, još smo mladi
noć u gradu

Po kmici pipa prstom plavi pajac
na jedno oko žmiga tramvajski kraj

Muziku podržava

Gledam kako ispred mene skrivaju se bijele sjene
šuškaju iz noćne tame bljesnu oči s druge strane
tata brine se za nas, još smo mladi
ne, nitko ne, pobjeći nitko neće
noć u gradu

Hvataju me tople ruke moga dragog rodnog grada
“Kamo ides bludni sine, nigdje nije bolje”
Još smo mladi

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni