Hari Rončević – Amerika

Muzika.hr - Glasno i jasno!
200

Odlazim nekud ovaj napuštam brod
S koferom snova trideset godina plod
Ostavljam more žalosnih pojava
Jeftine strasti varoških ulica
Sa suzom nade napuštam jedini dom

Amerika, Amerika, Amerika

I k o što kažu povijest se ponavlja
K o moje stare more me doziva
Ja nemam više snage da podnosim
Životu škrtom vječno da prkosim
Na moru snova valovi nose me k njoj

Muziku podržava

Amerika, Amerika, Amerika

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni