Halid Bešlić – Mladost je otišla

Muzika.hr
33

Žao mi je prošlih dana, a godine bježe
Onaj tko iskreno voli njemu je najteže

Mladost je otišla
Putevima svojim
Jednu ženu i sad
Mnogo mnogo volim

Da je volim da se vrati, srcu nije lako
Jer tužne dane bez nje ponekad sam plakao

Muziku podržava

Bila je to ljubav moja, ljubav moja prva
A zašto je tad otišla život tajno čuva

Ispravi tekst

Muziku podržava