Gustafi – Žminjka

Muzika.hr - Glasno i jasno!
227

Aj ona dična otročica z žminja je
Aj vero vero je
Aj ona z Žminja je
Aj vero vero je

Aj ona nosi žute lasi bjonda je
Aj vero vero je
Aj ona bjonda je
Aj vero vero je

Ko ćeš va kuće ko kampanje brumna je
Aj vero vero je
Aj ona brumna je
Aj vero vero je

Muziku podržava

Senega jutra na postelje san pensa
Aj vero vero ja
Aj vero san pensa
Aj vero vero ja

Aj ta će dična otročica bit moja
Aj vero vero ja
Aj ona bit moja
Aj vero vero ja

Aj ona dična otročica z Žminja je
Aj vero vero je
Aj ona z Žminja je
Aj vero vero je

Aj ta će dična otročica bit moja
Aj vero vero ja
Aj ona bit moja
Aj vero vero ja

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni