Gustafi – Vidija san tebe

Muzika.hr - Glasno i jasno!
192

Vidija san tebe, zvizdu sjajnu
Teška korka, namuranu, samu
G oriš nisan zvizda, nit san ikad sjala
Nanke nikad z ninin ljubovala

Ako nisi zvizda s neba pala
Zašto noć ti je soje oči dala
Zašto plačeš ako nisi ljubovala

I ja san tako, zlato moje milo
Tebe stija, usne toje, tilo
Ma nikad znan ja neću s tobon biti
Nikad s nami ti pod ruku ne š hoditi

Muziku podržava

Ma skriti ću se u beside soje
I kad slušaš, kad kantaš kante moje
Skriven u njih, ljubit ću usne toje

Skriti ću se u beside soje
I kad slušaš, kad kantaš kante moje
Skriven u njih ljubit ću usne toje

Vidija san tebe, zvizdu sjajnu
Teška korka, namuranu, samu
G oriš nisan zvizda, nit san ikad sjala
Nanke nikad z ninin ljubovala

Ako nisi zvizda s neba pala
Zašto noć ti je soje oči dala
Zašto plačeš ako nisi ljubovala

I ja san tako, zlato moje milo
Tebe stija, usne toje, tilo
Ma nikad znan ja neću s tobon biti
Nikad s nami ti pod ruku ne š hoditi

Ma skriti ću se u beside soje
I kad slušaš, kad kantaš kante moje
Skriven u njih, ljubit ću usne toje

Skriti ću se u beside soje
I kad slušaš, kad kantaš kante moje
Skriven u njih ljubit ću usne toje

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni