Gustafi – Oj Isuse

Muzika.hr
197

Oj Isuse naš dobri prijatelj
Naš za vrime svo
Pitaju se sad ljudi svi
S kud sa radost dici toj

Tan tananaj ma oja nina nena
Pitaju se sad ljudi svi
S kud ta radost dici toj

Nevolji svud, šoldi ni
Još manje šperance
A dica ta kantaju vajk
S kud dohaja i kuraj

Muziku podržava

Tan tananaj ma oja nina nena
A dica ta kantaju vajk
S kud dohaja i kuraj

Ma ča neznate ljudi vi
Da božja dica mi smo svi
Tu smo samo pazite
I na nas čeka bolji svit

Na tin boljin svitu
U ka j najlipčin cvitu
Svi će se štimat
Svojon braćon zvat

Tan tananaj ma oja nina nena
Svi će se štimat
Svojon braćon zvat

Ispravi tekst

Muziku podržava