Gustafi – Kako i daž

Muzika.hr - Glasno i jasno!
274

Kako i daž kad neće da frma
Kako i noć kad neće da pasa
Kako i brek kad ga tiraš čja
Pod tojin oknon ja san sta

Nisan plaka, suz ni bilo
Nisan skaka, neće tilo
Ja san već se i rašenja
Ma nisan moga pojti čja

Nisan vika, ni se smilo
Aš je zdavni zaškurilo
Samo sluša i sta
Sluša kako veselo kanta

Muziku podržava

Kantaj, kantaj
Ma dojti će ti kraj
I sve ćeš nazad dati
Sve ćeš ti tornati
Ure, dane, šetimane
Spoda toga okna propasane

Kako i daž kad neće da frma
Kako i noć kad neće da pasa
Kako i brek kad ga tiraš čja
Pod tojin oknon ja san sta

Nisan plaka, suz ni bilo
Nisan skaka, neće tilo
Ja san već se i rašenja
Ma nisan moga pojti čja

Nisan vika, ni se smilo
Aš je zdavni zaškurilo
Samo sluša i sta
Sluša kako veselo kanta

Kantaj, kantaj
Ma dojti će ti kraj
I sve ćeš nazad dati
Sve ćeš ti tornati
Ure, dane, šetimane
Spoda toga okna propasane

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni