Gustafi – Ja nis pronat

Muzika.hr
151

Ja nis pronat za fameju
Za kampanje i imanje
Ja nis pronat za to delo
Ko je grad, ko je selo
Ja nis pronat za svit cili
Ko je črni, ko je bili

Ja nis pronat za soldate
Ni za metke, ni granate
Ja nis pronat za umriti
Ni umriti, ni ćiviti
Ja nis pronat vero ne
Nisan pronat vero ne

Mene ćena zjutra budi
Ustaj, ča će reći ljudi
Puš me ženo, puš me spati
Puš me zbogon ću krepati
Puš me svragon pus me čja
Puš me svragon pus me čja…

Muziku podržava

San remengo još od lani
Lit i lit, dani i dani
Ja san kako i Bertoldo
Nis za delo, nis za šoldo
Puš me zbogon ću krepati
Puš me svragon pus me čja
Puš me svragon pus me čja…

Puš me svragon pus me čja
Puš me svragon pus me čja…

Ispravi tekst

Muziku podržava