Gustafi – Črna zvizda

Muzika.hr
235

Crne oči, crne lase
Crnu zvizdu je imala
I sve mi je dala, sve mi je dala
Samo da bi me imala

Oooo, sad je ni, sad je ni,
Crnih oči, crnih lasi,
Crne zvizde drugo ni
Niki drugi sada ljubi hi

Lita moja, lita njena
Lita gljuha su pasala
Ma u mon takovinu praznen
Njena slika je ustala

Muziku podržava

Oooo, sad je ni, sad je ni,
Crnih oči, crnih lasi,
Crne zvizde drugo ni
Niki drugi sada ljubi hi

Ispravi tekst

Muziku podržava