Gustafi – Ča si to ti

Muzika.hr
173

ča si to ti, ovo lice ove male ptice
ča si to ti, ovo lišće ča me išće
ča si to ti, ovaj vitar ča me zove na putu domu svom

ča si to ti, ova plava maca u mom škuren oku
ča si to ti, glas pensiri ča mi sviri
ča si to ti, ova sjena ča me prati na putu domu svom

To si ti, to si ti, to si ti…

Ispravi tekst

Muziku podržava