Gustafi – Brkica

Muzika.hr
299

Brkica je ma lipa mala
Brkica je ma lipa mala
I ona vero je moja

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
I ona vero je moja

Ima lipe ma crne oči
Ima lipe ma crne oči
I ona vero je moja

Muziku podržava

Ima lipe ma bile ruke
Ima lipe ma bile ruke
I ona vero je moja

Najlipća je ma Istrijanka
Najlipća je ma Istrijanka
I ona vero je moja

Ispravi tekst

Muziku podržava