Atomsko sklonište – Na palubi jada

Muzika.hr - Glasno i jasno!
194

Na palubi jada, ležim, ne znam
Omamljen teškim vjetrom, umoran od pjesama

Zamoliću mornare da pjevaju soto voce
Razdiru mi srce i tjeraju suze

Umrijeću u luci u kojoj se toče vina
Crvena ko jutra

Muziku podržava

Mladi mornari, razapnite jedra
Jer morski vuci bacaju sidra

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni