Arsen Dedić – Moj grob

Muzika.hr
92

U planini mrkoj
nek mi bude hum
Nad njim urlik vuka, crnih grana šum

Ljeti vječan vihor
zimi visok snijeg
muku moje rake
nedostupan bijeg
Visoko nek stoji ko oblak i tron
da ne dopre do njeg niskog tornja zvon
da ne dopre do njeg pokajnički glas
strah obraćenika, molitve za spas
Neka šikne travom
uz trnovit grm
Besput da je do njeg neprobojan, strm
Nitko da ne dođe, do prijatelj drag
I kada se vrati, nek poravna trag
Nitko da ne dođe, do prijatelj drag
I kada se vrati, nek poravna trag

Ispravi tekst

Muziku podržava