Arsen Dedić – Bit ćeš uvijek moja

Muzika.hr
94

Bit ćeš uvijek moja
I dio moga sna
Bit ćeš uvijek moja
I tvoj ću biti ja

Bit ćeš uvijek ista
Onakva kakvu te znam
Bit ćeš uvijek sa mnom
I kada budem sam

Sve do jučer moja ljubav
Moja tajna sad si ti
Al dugo prijateljstvo
Sačuvat ćemo mi

Muziku podržava

Jer, uvijek bit ćeš moja
I misli moje znam
Bit će samo tvoje
I drugoj kad ih dam
I drugoj kad ih dam
I drugoj kad ih dam

Ispravi tekst

Muziku podržava