Oliver Dragojević – Ljubav je tvoja kao vino (feat. Davor Radolfi)

Muzika.hr - Glasno i jasno!
75

Nisi mi dala da okusim vodu
I nisi htjela nista da me spriječi
Htjela si čuti samo dvije riječi
Prije neg vino prolijem po podu

Nisi mi rekla niti da sam prvi
Da iznad mene nebo još se njiše
Nisi mi rekla niti riječi više
Samo je vino nestalo u krvi

Ljubav je tvoja kao vino
Ko kaplja krvi sja u travi
Ljubav je tvoja kao večer
U crnoj noći što se plavi

Muziku podržava

Ljubav je tvoja kao vino
Koje kad pijem, svud me ima
Ljubav je tvoja kao vino
Ista je boja i gorčina

Sada si čaša nekog starog vina
Što putnik kaže da obara s nogu
Ja takvo vino ispiti ne mogu
Pa pružam usne kiši iz visina

Ljubav je tvoja čaša puna kapi
U kojoj nekad mjesecu se smiješim
A drugog jutra samog sebe tiješim
Da to je samo vino koje hlapi

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni