Gustafi – Tartufi i livade

Muzika.hr - Glasno i jasno!
241

Kroz livade tecu mlade
A za njima lete tići
I mladići i stariji
Ma nikako bizeriji
A za njima svet celi
Sve pod šifron črni beli

Zač su mladi mladi munjeni
Zač su stari bizeri
Zakaj teče svet celi
Zakaj črni zakaj beli
Aš po centru sveta od tartufi
Oni bi svi tartufe jeli

Tuf tuf tufi tuf tartufi
Tuf tuf tufi tuf tartufi
Tuf tuf tufi tuf tartufi
Njih pak nismo nikad štufi

Muziku podržava

Kad ga njušiš bičva stara
A u usti progovara
Kad ga grledaš kumpir gnjili
Kega nikad nebi jili
A za njin svit teče cili
Sve pod šifron črni bili

Fritaja, fuži i lazanje
Sad je u usti drugo stanje
Lazanje, fuži i fritaja
Kako da su prišli z raja
Kad na njih tartuf pride
I veselju nima kraja

Tuf tuf tufi tuf tartufi
Tuf tuf tufi tuf tartufi
Tuf tuf tufi tuf tartufi
Njih pak nismo nikad štufi

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni