Vrhovni sud SAD-a protiv ASCAP-a

Muzika.hr
866

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država donio je odluku u kojoj se pojašnjava da download zvučnog zapisa s Interneta ne podliježe zakonima o javnom izvođenju glazbenog djela.

Nastavlja se tako saga koju je započelo Američko udruženje kompozitora, autora i izdavača (ASCAP) smatrajući da je digitalni download također javno izvođenje koje se vlasnicima autorskih prava mora kompenzirati. Prema njihovim tvrdnjama, članovi ASCAP-a gube milijune dolara godišnje neisplatom tantijema.

ASCAP zastupa više od 390 tisuća skladatelja, autora i izdavača u Sjedinjenim Državama, pa su uložili žalbu, no Sud se pozvao na zakon, čuveni Copyright Act, i zaključak je jasan: “Sam čin downloada nije izvođenje djela, niti se djelo izvodi za vrijeme preuzimanja.”

ASCAP-ovi odvjetnici nisu se složili rekavši kako se na ovaj način krši pravo intelektualnog vlasništva i mnogi međunarodni ugovori.

Muziku podržava