Vatrogasci – Kikiriki koštice

Hej Miki, ti i ja mis mo kombinacija, hej Miki

Hej Miki, htio sam taj dan al sam bio umoran
i htio sam tu noć ali nije htio skoč
Jer normalna je stvar da mašina ima kvar, Miki

A da si uzela stvar u svoje ručice
Bacila bi iskru na sve čet ri svjećice
I ne bi išla pješke u šume duboke, Miki

Muziku podržava

Oh, Miki-kikiriki, slane koštice
Pozovi me u kino da ti grizem kokice
Oh, Miki-kikiriki, slane koštice, to Miki, to Miki
Kikiriki, ki-ki-ki-ki-kikiriki, ki-ki-ki

Nezgodna je stvar kad se desi takav kvar
Crveno je lice, duša peče kao čmar
I jedini je lijek ostat čvrst, ne biti mek, Miki

Zato mrdni guzicu da prebrodim nevolju
Malo sebe daj, hajde ženo pomagaj
I dignut ću ti spomenik, zahvalit ću ti, znaj, Miki

Oh, Miki-kikiriki

Hej Miki, ti i ja, mi smo kombinacija, hej Miki
Hej Miki
Hej Miki, ti i ja, mi smo kombinacija, hej Miki
Hej Miki
Hej Miki, ti i ja, mi smo kombinacija, hej Miki

Hej Miki, htio sam taj dan al sam bio umoran
I htio sam tu noć, ali nije htio škoč
Jer normalna je stvar da mašina ima kvar, Miki

A da si uzela stvar u svoje ručice
Bacila bi iskru na sve četiri svijećice
I ne bi išla pješke u šume duboke, Miki

O, Miki, kikiriki, slane koštice
Pozovi me u kino da ti grizem kokice
O, Miki, kikiriki, slane koštice
To Miki, to Miki… ki-kikiriki-ki-kirikiki, ki-kikiriki-kiki

Hej Miki, nezgodna je stvar kad se desi takav kvar
Crveno je lice, duša peče kao čmar
I jedini je lijek ostat čvst, ne biti mek, Miki

Zato mrdni guzicu da prebrodim nevolju
Malo sebe daj, hajde ženo pomagaj
I dignut ću ti spomenik, zahvalit ću ti, znaj, Miki

O, Miki, kikiriki, slane koštice
Pozovi me u kino da ti grizem kokice
O, Miki, kikiriki, slane koštice
To Miki, to Miki… ki-kikiriki-ki-kirikiki, ki-kikiriki-kiki

O, Miki, ti i ja, mi smo kombinacija, hej Miki
Hej Miki
O, Miki, ti i ja, mi smo kombinacija, hej Miki
Hej Miki
O, Miki, ti i ja, mi smo kombinacija, hej Miki

O, Miki, kikiriki, slane koštice
Pozovi me u kino da ti grizem kokice
O, Miki, kikiriki, slane koštice
To Miki, to Miki… ki-kikiriki-ki-kirikiki, ki-kikiriki-kiki

O, Miki, kikiriki, slane koštice
Pozovi me u kino da ti žvačem kokice
O, Miki, kikiriki, slane koštice
To Miki, to Miki… ki-kikiriki-ki-kirikiki, ki-kikiriki-kiki

O, Miki, kikiriki, slane koštice
Pozovi me u kino da ti ližem kokice
O, Miki, kikiriki, slane koštice
To Miki, to Miki

O, Miki, kikiriki, slane koštice
Pozovi me u kino da ti grizem kokice
O, Miki, kikiriki, slane koštice
To Miki, to Miki

Laj-la-laj-la-laj

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni