Vatrogasci – Kad ostarim

Jednom će to doći taj dan, ja to znam
Za godinu, dvije il trije i bit ću žalostan
Žalit ću sve one dane kad ljubio nisam
Sve što sam mog o sa strane a nisam

Kad ostarim jednoga dana
I kad više neću moći kao sad
Utješit me neće gitara ni viagra
Niti vino koje nekad popijem da bolje držim se

Žalit ću sve one dane kad ljubio nisam
Sve što sam mog o sa strane a nisam
Kad ostarim jednoga dana
I kad više neću moći kao sad
Utješit me neće gitara ni viagra
Niti vino koje nekad popijem da bolje držim se

Muziku podržava

Jednom će doći taj dan, ja to znam
Za godinu, dvije, il prije, i bit ću žalostan
Jer žalit ću sve one dane, kad ljubio nisam
Sve što sam mog o sa strane, a nisam

Kad ostarim jednoga dana, i kad više neću moći kao sad
Utješit me neće gitara, ni Viagra, niti vino
Koje nekad popijem
Da bolje držim se

Žalit ću sve one dane, kad ljubio nisam
Sve što sam mog o sa strane, a nisam

Kad ostarim jednoga dana, i kad više neću moći kao sad
Utješit me neće gitara, ni Viagra, niti vino
Koje nekad popijem
Da bolje držim se

Kad ostarim jednoga dana, i kad više neću moći kao sad
Utješit me neće gitara, ni Viagra, niti vino
Koje nekad popijem
Da bolje držim se

Kad ostarim jednoga dana, i kad više neću moći kao sad
Utješit me neće gitara, ni Viagra, niti vino
Koje nekad popijem
Da bolje držim se

Ispravi tekst

Muziku podržava
Stisni